Harcerski Ośrodek Wodny Harcerski Ośrodek Wodny

baner lewy opp

Informator 2021

baner lewy treminy egzaminow

baner lewy egzamin

Słownik lodowy

aged ridge stary wał lodowy
anchor ice lód denny
bare ice lód goły
belt pas lodu
beset (statek) uwięziony w lodach
big floe kra duża
brash ice gruz lodowy
close ice zwarta kra
compact ice całkowicie zwarta kra
compacted ice edge zwarty skraj lodu
compacting zwieranie
concentration zawartość lodu
concentration boundary rozgraniczenie zawartości
consolidated ice zespolona kra
consolidated ridge zespolony wał lodowy
crack szczelina
deformed ice lód zdeformowany
difficult area obszar trudny
diffuse ice edge rozmyty skraj lodu
diverging rozluźnienie
dried ice lód obeschły
drift ice luźna kra (tłuka)
easy area łatwy obszar
fast ice stały lód
fast-ice boundary granica lodu stałego
fast-ice edge skraj lodu stałego
finger rafted ice lód nawarstwiony
finger rafting nawarstwiane, zazębianie
floating ice lód pływający
floe kra
floeberg blok lodowy
floebit bryła lodu
flooded ice lód zatopiony
fracture pęknięcie
fracture zone strefa pękań
fracturing pękanie
frost smoke dymienie morza
giant floe kra olbrzymia
grounded hummock zwał lodu na mieliźnie
grounded ice lód osiadły
hummock zwał lodowy
hummocking piętrzenie zwałów
ice boundary rozgraniczenie, granica (między różnymi koncentracjami) lodu
ice cake drobna kra
ice cover pokrycie lodem
ice edge skraj lodu
ice field pole lodowe
ice limit zasięg lodu
ice rind szkło lodowe
ice under pressure lód pod naporem
ice-bound uwięziony w lodach (statek), skuty lodem (port)
ice-free wolny od lodu
large ice field duże pole lodowe
lead kanał w lodzie
level ice lód płaski
medium floe kra średnia
medium ice field średnie pole lodowe
new ice początkowe postaci lodu
nilas lód świeży
open ice luźna kra
open water pojedyncze kry
pancake ice krążki lodowe
puddle kałuża
rafted ice lód nawarstwiony
rafting nawarstwianie
ridge wał lodowy
ridged ice wał lodowy
ridged ice zone strefa wałów lodowych
ridging piętrzenie wałów lodowych
rotten ice lód zmurszały
sea ice lód morski
shearing ścinanie
shuga śryż
slush lepa śnieżna
small floe kra mała
small ice field małe pole lodowe
snow-covered ice lód zaśnieżony
snowdrift zaspy śnieżne
stranded ice lód osadzony na brzegu
strip pasmo lodu
thaw hole przetaina
vast floe kra bardzo duża
very close ice bardzo zwarta kra
very open ice bardzo luźna kra